DELOVNI SPORI

Delovni spori - svetujemo in zastopamo

  • Svetujemo in zastopamo v izvensodnih in sodnih postopkih v delovnih sporih pred delovnimi sodišči Republike Slovenije. Gre za spore, ki izhajajo iz delovnih razmerij med delodajalci in delavci.
  • Poslužujemo se mirnega reševanja sporov kot je mediacija.
  • Svetujemo in pomagamo pri razlagi pogodb o zaposlitvi, kolektivnih pogodb, odpovedi, zagovorih, ipd.