TOŽBA

Tožba - v civilnih zadevah

  • Za vas vlagamo tožbe v civilnih zadevah pri sodiščih Republike Slovenije.
  • Pri vložitvi tožbe, je potrebno plačati sodno takso za delo sodišča. Višino določa Zakon o sodnih taksah (ZST-1).
  • Zastopamo in svetujemo v pravdnih in nepravdnih zadevah kot so dedni spori in stvarnopravni spori.
  • Usposobljeni smo za zastopanje v zakonskih sporih, sporih glede preživljanja in glede dodeljevanja otrok v katerih se zavzemamo za spoštovanje načela največje otrokove koristi.