POGODBA

Pogodba - sestavljamo in svetujemo

  • Za vas sestavljamo in svetujemo pri sestavi vseh vrst pogodb, aneksov, dopisov, sklepov…
  • Za vas prav tako preverjamo sestavo pogodb in vas po potrebi zastopamo v sporih, ki iz pogodb izhajajo.