GOSPODARSKI SPORI

Gospodarski spori - svetujemo in zastopamo pri pogajanjih, mediaciji

  • V primeru gospodarskega spora, svetujemo in zastopamo pri pogajanjih, mediaciji in sodnih postopkih. Za gospodarski spor gre, kadar sta obe stranki gospodarski družbi, zavod, zadruga, država ali samoupravna lokalna skupnost.
  • Za vas sestavljamo posamezne akte, pogodbe in listine po določbah korporacijskega prava.
  • Imamo bogate in dolgoletne izkušnje z zastopanjem obrtnikov in podjetnikov. Odvetnik je bil vrsto let svetovalec v krajevnih skupnostih - občinah, član raznih društev... Je svetovalec vseh vrst podjetij z različnimi dejavnostmi ter zastopnik sindikatov.