OPOROKA

Oporoka - sestavljamo in hranimo

  • Za vas sestavljamo in hranimo oporoke sestavljene v skladu z Zakonom o dedovanju.
  • Posameznik, ki zna brati in pisati, lahko napravi pisno oporoko pred navzočima dvema pričama, tako da podpiše listino, ki jo je predhodno s pomočjo odvetnika sestavil ter v navzočnosti prič izjavi, da gre za njegovo oporoko.
  • Nato se na oporoki podpišeta še priči.