KAZENSKI POSTOPEK

Kazenski postopek - svetujemo v kazenskih zadevah in prekrških

  • Svetujemo v kazenskih zadevah in prekrških ter zastopamo v kazenskem postopku in v postopku o prekršku pred sodišči Rešublike Slovenije.
  • Število ugodno rešenih kazenskih zadev iz leta v leto narašča.